Signum nr 2 2018

Signum nr 2

Ledare

John Sjögren: Det sköna i den nya evangelisationen
– Om vikten av att förmedla evangeliets attraktionskraft i dag.


Aktuellt

Katrine Marçal: Vilka är det som tågar ut i Brexit?


Påvens reformer

Katrin Åmell: Evangelii gaudium och påvens reformer


Tema: Det sköna

Anders Piltz: Sfärernas harmoni – kosmos grundlag
– Musiken uppstod i ett sökande efter skönhet och efter Gud.

Sanne Frostensson: Måleri – att förbinda det yttre med det inre
– Fyra bilder om bönens väg.

Fredrik Heiding: Skapelsens skönhet i franciskansk tradition
– Om hur både det sköna och det fula kan leda till Gud.

Per-Arne Bodin: Den ryske biskopen och skönheten
– Om den ortodoxa biskopsskruden och påklädningsceremonin.

Joseph Ratzinger: Skönheten ska befria oss
– När vi inte längre bara lär känna Kristus genom ord, utan när vi träffats av den pil som avlossats från hans paradoxala skönhet, lär vi verkligen känna honom.


Konfessionella friskolor

Hedvig Bernitz: EU-rätten och de konfessionella friskolorna
– Skollagens oklara definitioner och Europarättens syn på handelshinder gör nästintill omöjligt att begränsa rätten att starta friskolor i Sverige.


TV-serie

Anna Cavallin: Okonventionell präst i brittisk nostalgideckare
– Den populära brittiska serien Grantchester beskriver på ett intressant sätt trons och kyrkans betydelse i människans vardagsliv.


Analyser och rapporter

Oliver Müller: I hemlighet – livet i det isolerade Nordkorea
– Kim Jong-Un hotar USA med krig och är samtidigt beroende av hjälp utifrån. Caritas Internationalis hör till de få organisationer som får arbeta i landet.


Bokrevy

Magnus Ringgren: Land som är avlägset land
– Jag skriver till dig från ett avlägset land … Mystik och livssyn hos Gunnar Ekelöf och Sven Delblanc.

Lotta Gröning: Lewi, pingströrelsen och folkhemmet
– Joel Halldorf: Biskop Lewi Pethrus.

Andreas Westergren: Dionysios återkomst
– Dionysios Areopagita: Paradoxernas Gud – verk i urval.

John Sjögren: Någonstans bland alla skuggorna står Jesus
– Flannery O’Connor: Blodsviss.

Sten Hidal: Ny syn på Augustinus
– Robin Lane Fox: Augustine. Conversions to Confessions.

Susanne Olsson: Intresseväckande inblick i islamisk idétradition
– Ronny Ambjörnsson & Mohammad Fazlhashemi: Visdomens hus.

Yvonne Maria Werner: Katolska konversioner i det tidigmoderna Italien
– Peter A. Mazur: Conversion to Catholicism in Early Modern Italy.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2018-03-09

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37
UtställningsEstetiskt Forum 2 2018

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018

Äldre resuméer