OPERA 1/2018

Precis när novembernumret var på väg ut till våra läsare slog Metoo-uppropet ner som en bomb. Aldrig hade man väl trott att situationen var så prekär på våra teaterscener, operahus och musikutbildningar, när det gäller ojämlikhet och sexuella trakasserier. Det är glädjande att allt kommer upp till ytan och vädras ut. I dagarna blev det senaste fallet känt: Den Jyske Operas konstnärlige ledare och regissör Philipp Kochheim, är föremål för granskning efter flera påstådda trakasserier mot kvinnliga artister i en musikaluppsättning i Graz. Nu har Kochheim sjukskrivit sig. OPERA intervjuade honom och porträtterade Den Jyske Opera i nr 4/17. Vad resultatet blir av granskningen är i skrivande stund inte klart, men ordföranden på DJO i Århus har tagit kraftfullt avstånd från beteendet. Hela den uppkomna situationen är mycket trist, för Philipp Kochheims ambitioner är höga för operaverksamheten på Jylland, vilket ni kan se på sidan 7 i detta nummer. 

Oförändrat ekonomiskt stöd …
… blev resultatet av vår ansökan när det gäller det årliga produktionsstödet från Kulturrådet. Vi fick samma tilldelning som i fjol – 250 000 kronor. Då sänktes bidraget med hela 75 000 kronor. Trots en kraftig uppskrivning av den totala potten i år fick Tidskriften OPERA inte sin beskärda del av den. Vilket andra scenkonsttidskrifter fick. Nu kommer jag skriva ett brev till ordföranden i referensgruppen för kulturtidskrifterna och begära en motivering. Det brukar aldrig Kulturrådet ge, men jag tänker propsa på det. Det känns som vi har hamnat i ett moment 22 och i en strykklass bland tidskrifterna, trots att vi de senaste tre åren har utvecklat en ny grafisk form för att bland annat öka läsbarheten och bli mer tillgängliga, samt att vi försöker få in större aktualitet genom fler artiklar kring bl.a. kommande uppsättningar. 

Kulturrådets handläggare förnekade inte i ett telefonsamtal att om det ekonomiska resultatet blir ännu sämre, ökar chansen till större tilldelning. Vissa tidskrifter slår ihop två utgivningar och gör ett dubbelnummer, vilket vi inte kan göra – vi har en lång framförhållning och har dessutom i förväg sålt in annonser för årets fem utgåvor. 

Vår ambition är att också i fortsättningen följa det svenska internationella operalivet genom recensioner, intervjuer och presentationer av svenska artister utomlands. För att kunna driva verksamheten vidare på den nivå som vi har lovat våra prenumeranter och annonsörer, behövs ekonomiska bidrag från OPERAs vänner och prenumeranter. Du kan t.ex. bli mecenat och stödja vår verksamhet, se sidan 25. Och varför inte ge bort OPERA i present? Då får du gratis Nina Stemmes nya cd från Wagnerföreställningar på Wiener Staatsoper, se sidan 26. Vi är tacksamma om ni vill stödja vår verksamhet.

Vi är glada för den stora responsen på läsarundersökningen som skickades ut i vårt novembernummer. Resultatet ska analyseras och utifrån det ska vi ta till oss både kritik och positiva synpunkter – och försöka göra OPERA ännu bättre!


Publicerad: 2018-02-19

Köp Opera
Läs mer om Opera i katalogen
Fler artiklar knutna till Opera
Fler tidskrifter i kategori MUSIKAnnons:

Senaste nummer:

2019-03-19
Tidig Musik 1 2019

2019-03-18
Populär Astronomi 1 2019

2019-03-16
Accent 1 2019
Lyrikvännen 6 2018

2019-03-14
Världshorisont 1 2019

2019-03-13
Iconographisk Post 1-2 2018

2019-03-12
Iconographisk Post 3-4 2017

2019-03-11
Iconographisk Post 1-2 2017

2019-03-08
Signum 2 2019
Akvarellen 1 2019

2019-03-06
Walden 11-12 2019

2019-02-28
10TAL 31 2018
Aiolos 62-63 2018

2019-02-25
Konstperspektiv 1 2019
10TAL 29-30 2018

2019-02-24
Glänta 3-4 2018

2019-02-20
Kritiker 51 2019

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-17
Lyrikvännen 5 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-30
Kritiker 49-50 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

Äldre resuméer