Omslag

Två spår av nordism #3 2017

Norden är en samlingsbeteckning som har använts sedan 1700-talet. Som ett politiskt-kulturellt och ideologiskt begrepp återfinns det från 1800-talet (källa: Monika Janfelt
2004). Det senare byggde på Norden som ett öppet, men eget kulturellt rum och ”det nordiska” avsåg en gemenskap mellan de nordiska länderna.

När föreningarna Norden bildades var de uttalade ideologiproducenter och förmedlare. Nordismen var dåtida identitetspolitik. Självförståelsen och självbilden... (ur de inledande orden #3 2017)


Ledare
Tio idéer om Norden Sinikka Bohlin


Integration

Nordisk samverkan om integration Helena Lagercrantz


På ny post

Christian Syse - Norges nye ambassadör i Stockholm Ann-Louise Rönestål Ek
”Det som är bra för Norge är bra för Sverige!”


Samverkan

Verklig internationalisering börjar inifrån Therese Mithander & Jacek Paszkowski

Ökat samarbete runt Östersjön Nino Simic

Ökat samarbete genom Participation Day Nino Simic

NR:s president: Stark nordisk anda på Grönland och Färöarna Matts Lindqvist


Utbildning

Flaggskepp för gemensamma lösningar Nino Simic

PA Education – en motor för samverkan Nino Simic

Energi, vänskap och lärandets glädje på Framnäs folkhögskola Mirja Tosavainen


Arbetsmarknad

Pilot för internationell yrkesutbildning runt Östersjön

Nordisk Jobstart + hjälper unga att se möjligheter istället för hinder Caroline Jonsson


Utveckling

Nordregio Forum vill minska klyftorna mellan stad och landsbygd Helena Lagercrantz

Mediekonferens med fokus på affärsutmaningar Stefan Kanerva

Norden – en säker hamn i en osäker värld

Flera olika röster till tals i vårens publikationer Judit Hadnagy

Stärk det nordiska brottsförebyggande samarbetet Bo Andersson

NORDEN-processen Bo Andersson


Nordiska nyheter Skolor & Bibliotek

Isländska författarbesök i Sverige

”Nu er det meget sjovere at tale norsk, end engelsk!” Monica C Madsen

Flaggskeppet har vind i seglen Inta Edgarsson & Johana Kreicbergs

Lärarstudenter behöver lära mer av nordiska kollegor Matilda Gustafson


Finland 100 år

Finland firar 100 år som självständig nation Robert Björkenwall

Skrala kunskaper om grannlandet Finland Bertil Jobeus


Debatt

Förbundsstaten Norden och vägen dit Bo Andersson


Kultur

Givande studieresa till Helsingfors Anne Harbom Jäderlund

... och mycket annat regionalt att ta del av.


Nordens Tidning ges ut av Föreningen Norden sedan 1943. Upplagan är 14 000 exemplar och går till föreningens medlemmar i Sverige samt till prenumeranter i Sverige och övriga Norden. Prenumeration: 4 nr/år. Sverige, 160 sek, övriga Norden: 200 sek, övriga världen: 225 sek.

Publicerad: 2017-12-01

Köp Nordens Tidning
Läs mer om Nordens Tidning i katalogen
Fler artiklar knutna till Nordens Tidning
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA
Fler tidskrifter i kategori MEDLEMSTIDSKRIFT


Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer