Signum nr 7 2017

Signum nr 7

Ledare

Kjell Blückert: Den radikalt kristna modellen
– Kan den av Svenska kyrkan övergivna ”dubbla ansvarslinjen” vara något för den katolska kyrkan?


Krönika

Anna Minara Ciardi: Kyrkohistoria – identitet och gemenskap


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Reformationsminnesåret

Per Lindqvist: Inför ungdomssynoden

Gabriel Bar-Sawme: Professor i östkyrkliga studier

Philip Geister: Religionsteologi i katolskt perspektiv


Tema: reformation

Gösta Hallonsten: Avlatens evangelium – Luthers teser och senmedeltidens avlatsförkunnelse

Maria Klasson Sundin: Reformationsminnet i Norden

Bernt Torvild Oftestad: Det offentliga och det fördolda – ett perspektiv på Luthers teologi

Gabriel Bar-Sawme: Synen på reformationen i öst
– Om de lutherska reformatorernas försök att vinna stöd för sin uppfattning hos de ortodoxa.

John W. O’Malley: Reformation av kyrkan – en historikers reflexioner
–Vilka är de viktigaste huvudlinjerna inom den aktuella reformeringen av kyrkan?


Religionsfilosofi

Benjamin Leven: Ateisten som börjat hoppas på Guds rättvisa – en intervju med filosofiprofessorn Holm Tetens


Liturgi

Anders Piltz: Gudstjänstkoden – finns det ett sakralt språk?
–Tiden prövar hållbarheten, hur tradition och nutid, nedärvda liturgier och nyskrivna utkast, kan samsas och fortleva.


Film

Torsten Kälvemark: Andrej Tarkovskij – ”filmkonstens apostel”


Analyser och rapporter

Hassan Mneimneh: Kan mångfalden räddas i Mellanöstern?
–Det är kanske inte islam som ska reformeras utan i stället en religiöst neutral stat som ska ta tillbaka makten över utbildningen.


Bokrevy

Imelda Buitrago Holgersson: Moderlig vägvisning
–Kyrkomödrar.

Tord Fornberg: Ett jordiskt misslyckande
–Cecilia Wassén och Tobias Hägerland: Den okände Jesus.

Thomas Ekstrand: Katolikernas lilla katekes
–Petrus Canisius: Katolikernas lilla katekes.

Minna Salminen Karlsson: Nackdel man
–Emma Leijnse: Fördel kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen.

Elisabeth Stenborg: Nytt ljus på Karin Boye
–Johan Svedjedal: Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv.

Anders Piltz: Guldgruva för språkkunniga historienördar
–Strängnäs domkyrkobibliotek.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2017-12-12

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015
Ordfront Magasin 5 2017

2018-02-02
Ordfront Magasin 4 2017

2018-02-01
Fokus 4 2018

2018-01-31
Signum 1

2018-01-29
Fjärde Världen 4 2017

2018-01-21
Fokus 3 2018

2018-01-20
Nordens Tidning 4 2017

2018-01-16
Tiden Magasin 4 2017

2018-01-14
Fokus 1-2 2018

2018-01-10
Populär Astronomi 4 2017

2018-01-06
Punctum saliens

2018-01-01
Arkitekturtidskriften KRITIK #35

2017-12-31
OEI 77-78

2017-12-30
KLASS 4 2017
Haimdagar 3-7 2017
Medusa 4 2017

2017-12-21
C´est Bon Anthology 36-37 2017

2017-12-20
Galago 128 2017

2017-12-19
Signum 8 2017
Bildkonstnären 4, 2017
Lira Musikmagasin 5 2017

2017-12-18
Release Music Magazine

2017-12-17
Soundofmusic
Lyrikvännen 4-5 2017

2017-12-15
Provins 4 2017

2017-12-14
Nio-Fem 2 2017

2017-12-12
Kuba 4 2017
Med andra ord 93 2017
Signum 7 2017
Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys 8 2017

2017-12-11
Contra
UtställningsEstetiskt Forum 5 2017

2017-12-05
Kritiker 44 2017

2017-12-01
Nordens Tidning 3 2017

2017-11-28
Punctum saliens
Accent 8 2017

2017-11-27
Parnass 4 2017

Äldre resuméer