Signum nr 7 2017

Signum nr 7

Ledare

Kjell Blückert: Den radikalt kristna modellen
– Kan den av Svenska kyrkan övergivna ”dubbla ansvarslinjen” vara något för den katolska kyrkan?


Krönika

Anna Minara Ciardi: Kyrkohistoria – identitet och gemenskap


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Reformationsminnesåret

Per Lindqvist: Inför ungdomssynoden

Gabriel Bar-Sawme: Professor i östkyrkliga studier

Philip Geister: Religionsteologi i katolskt perspektiv


Tema: reformation

Gösta Hallonsten: Avlatens evangelium – Luthers teser och senmedeltidens avlatsförkunnelse

Maria Klasson Sundin: Reformationsminnet i Norden

Bernt Torvild Oftestad: Det offentliga och det fördolda – ett perspektiv på Luthers teologi

Gabriel Bar-Sawme: Synen på reformationen i öst
– Om de lutherska reformatorernas försök att vinna stöd för sin uppfattning hos de ortodoxa.

John W. O’Malley: Reformation av kyrkan – en historikers reflexioner
–Vilka är de viktigaste huvudlinjerna inom den aktuella reformeringen av kyrkan?


Religionsfilosofi

Benjamin Leven: Ateisten som börjat hoppas på Guds rättvisa – en intervju med filosofiprofessorn Holm Tetens


Liturgi

Anders Piltz: Gudstjänstkoden – finns det ett sakralt språk?
–Tiden prövar hållbarheten, hur tradition och nutid, nedärvda liturgier och nyskrivna utkast, kan samsas och fortleva.


Film

Torsten Kälvemark: Andrej Tarkovskij – ”filmkonstens apostel”


Analyser och rapporter

Hassan Mneimneh: Kan mångfalden räddas i Mellanöstern?
–Det är kanske inte islam som ska reformeras utan i stället en religiöst neutral stat som ska ta tillbaka makten över utbildningen.


Bokrevy

Imelda Buitrago Holgersson: Moderlig vägvisning
–Kyrkomödrar.

Tord Fornberg: Ett jordiskt misslyckande
–Cecilia Wassén och Tobias Hägerland: Den okände Jesus.

Thomas Ekstrand: Katolikernas lilla katekes
–Petrus Canisius: Katolikernas lilla katekes.

Minna Salminen Karlsson: Nackdel man
–Emma Leijnse: Fördel kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen.

Elisabeth Stenborg: Nytt ljus på Karin Boye
–Johan Svedjedal: Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv.

Anders Piltz: Guldgruva för språkkunniga historienördar
–Strängnäs domkyrkobibliotek.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2017-12-12

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018

2018-10-10
Pralin Magasin 1 2018
Amnesty Press 3 2018

2018-10-09
Tidig Musik 3 2018

2018-10-07
Medusa 3 2018

2018-10-05
Akvarellen 3 2018
OEI 80-81 2018
ESSÄ 1 2018

2018-10-04
Glänta 2 2018

2018-10-03
Världshorisont 2 2018
Världshorisont 3 2018

2018-10-01
Världshorisont 1 2018

2018-09-29
Kuba 3 2018

2018-09-25
Med andra ord 96 2018
Populär Astronomi 3 2018

2018-09-17
Parnass 3 2018

2018-09-14
Scandia 1 2018

2018-09-12
Opera 4 2018
UtställningsEstetiskt Forum 4 2018
META H - historiskarkeologisk tidskrift 2018

2018-09-06
Accent 5 2018

2018-09-05
Signum 6

2018-09-04
Historisk tidskrift 2 2018

2018-09-02
Punctum saliens

2018-09-01
UtställningsEstetiskt Forum 3 2018

2018-08-29
Konstperspektiv 3

2018-08-28
Omkonst v 35 2018

2018-08-27
Walden 9-10 2018

2018-08-19
Haimdagar 3-4 2018

2018-08-13
Karavan 2 2018

2018-08-12
Populär Poesi 36
Populär Poesi 37
ponton 2 2018

2018-08-06
Glänta 1 2018
Medusa 2 2018
Hjärnstorm 132 2018

2018-08-05
Akvarellen 2 2018

2018-07-14
Bildkonstnären 2 2018

2018-07-12
Arkitekturtidskriften KRITIK #37
UtställningsEstetiskt Forum 2 2018

2018-07-05
Amnesty Press 2 1018

2018-07-04
Tidskrift för Politisk Filosofi 1 2018

2018-07-01
Kritiker 47 2018

2018-06-30
Populär Astronomi 2 2018

Äldre resuméer