Signum nr 7 2017

Signum nr 7

Ledare

Kjell Blückert: Den radikalt kristna modellen
– Kan den av Svenska kyrkan övergivna ”dubbla ansvarslinjen” vara något för den katolska kyrkan?


Krönika

Anna Minara Ciardi: Kyrkohistoria – identitet och gemenskap


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Reformationsminnesåret

Per Lindqvist: Inför ungdomssynoden

Gabriel Bar-Sawme: Professor i östkyrkliga studier

Philip Geister: Religionsteologi i katolskt perspektiv


Tema: reformation

Gösta Hallonsten: Avlatens evangelium – Luthers teser och senmedeltidens avlatsförkunnelse

Maria Klasson Sundin: Reformationsminnet i Norden

Bernt Torvild Oftestad: Det offentliga och det fördolda – ett perspektiv på Luthers teologi

Gabriel Bar-Sawme: Synen på reformationen i öst
– Om de lutherska reformatorernas försök att vinna stöd för sin uppfattning hos de ortodoxa.

John W. O’Malley: Reformation av kyrkan – en historikers reflexioner
–Vilka är de viktigaste huvudlinjerna inom den aktuella reformeringen av kyrkan?


Religionsfilosofi

Benjamin Leven: Ateisten som börjat hoppas på Guds rättvisa – en intervju med filosofiprofessorn Holm Tetens


Liturgi

Anders Piltz: Gudstjänstkoden – finns det ett sakralt språk?
–Tiden prövar hållbarheten, hur tradition och nutid, nedärvda liturgier och nyskrivna utkast, kan samsas och fortleva.


Film

Torsten Kälvemark: Andrej Tarkovskij – ”filmkonstens apostel”


Analyser och rapporter

Hassan Mneimneh: Kan mångfalden räddas i Mellanöstern?
–Det är kanske inte islam som ska reformeras utan i stället en religiöst neutral stat som ska ta tillbaka makten över utbildningen.


Bokrevy

Imelda Buitrago Holgersson: Moderlig vägvisning
–Kyrkomödrar.

Tord Fornberg: Ett jordiskt misslyckande
–Cecilia Wassén och Tobias Hägerland: Den okände Jesus.

Thomas Ekstrand: Katolikernas lilla katekes
–Petrus Canisius: Katolikernas lilla katekes.

Minna Salminen Karlsson: Nackdel man
–Emma Leijnse: Fördel kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen.

Elisabeth Stenborg: Nytt ljus på Karin Boye
–Johan Svedjedal: Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv.

Anders Piltz: Guldgruva för språkkunniga historienördar
–Strängnäs domkyrkobibliotek.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2017-12-12

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2018-05-18
Signum Signum

2018-05-16
Contra 2 2018

2018-05-09
Arkitekturtidskriften KRITIK #36
ponton 1 2018

2018-05-03
UtställningsEstetiskt Forum 1 2018

2018-05-01
Ottar 4 2017

2018-04-30
Arche 62-63 2018

2018-04-26
Nordens Tidning 1 2018
Fronesis 58-59 2018

2018-04-24
Bildkonstnären 1, 2018
Opera 2 2018
Balder 1 2018

2018-04-21
Balder 4 2017

2018-04-20
Lira Musikmagasin 2 2018
Balder 3 2017

2018-04-19
Aiolos 59 2017

2018-04-18
META - historiskarkeologisk tidskrift 2017

2018-04-17
Populär Astronomi 1 2018
Accent 2 2018

2018-04-16
Alfvéniana

2018-04-13
Hjärnstorm 130-131
Signum 3
SocialPolitik 1 2018

2018-04-10
Magazin Rom 10 2018

2018-04-09
Fjärde Världen 1 2018

2018-04-06
Tidig Musik 1 2018
Konstperspektiv 2

2018-04-04
Medusa 1 201

2018-03-14
Amnesty Press 1 2018

2018-03-13
Hjärnstorm 129 2017

2018-03-09
Signum 2 2018

2018-03-06
KLASS 1 2018
Tidig Musik 4 2017

2018-03-02
Accent 1 2018

2018-03-01
Akvarellen 1 2018

2018-02-27
Parnass 1 2018

2018-02-26
Kritiker 45-46

2018-02-21
Close-Up 194

2018-02-19
Glänta 4 2017
Opera
Lira Musikmagasin 1 2018

2018-02-13
Contra 1 2018
Fokus 6 2018

2018-02-11
Populär Poesi 35

2018-02-09
Kuba 1 2018

2018-02-07
Fokus 5 2018

2018-02-06
Konstperspektiv 1 2018
Galago 129 2017

2018-02-05
Ordfront Magasin 6 2018

2018-02-04
Ordfront Magasin 5 2015

Äldre resuméer