Signum nr 7 2017

Signum nr 7

Ledare

Kjell Blückert: Den radikalt kristna modellen
– Kan den av Svenska kyrkan övergivna ”dubbla ansvarslinjen” vara något för den katolska kyrkan?


Krönika

Anna Minara Ciardi: Kyrkohistoria – identitet och gemenskap


Aktuellt

Magdalena Dahlborg: Reformationsminnesåret

Per Lindqvist: Inför ungdomssynoden

Gabriel Bar-Sawme: Professor i östkyrkliga studier

Philip Geister: Religionsteologi i katolskt perspektiv


Tema: reformation

Gösta Hallonsten: Avlatens evangelium – Luthers teser och senmedeltidens avlatsförkunnelse

Maria Klasson Sundin: Reformationsminnet i Norden

Bernt Torvild Oftestad: Det offentliga och det fördolda – ett perspektiv på Luthers teologi

Gabriel Bar-Sawme: Synen på reformationen i öst
– Om de lutherska reformatorernas försök att vinna stöd för sin uppfattning hos de ortodoxa.

John W. O’Malley: Reformation av kyrkan – en historikers reflexioner
–Vilka är de viktigaste huvudlinjerna inom den aktuella reformeringen av kyrkan?


Religionsfilosofi

Benjamin Leven: Ateisten som börjat hoppas på Guds rättvisa – en intervju med filosofiprofessorn Holm Tetens


Liturgi

Anders Piltz: Gudstjänstkoden – finns det ett sakralt språk?
–Tiden prövar hållbarheten, hur tradition och nutid, nedärvda liturgier och nyskrivna utkast, kan samsas och fortleva.


Film

Torsten Kälvemark: Andrej Tarkovskij – ”filmkonstens apostel”


Analyser och rapporter

Hassan Mneimneh: Kan mångfalden räddas i Mellanöstern?
–Det är kanske inte islam som ska reformeras utan i stället en religiöst neutral stat som ska ta tillbaka makten över utbildningen.


Bokrevy

Imelda Buitrago Holgersson: Moderlig vägvisning
–Kyrkomödrar.

Tord Fornberg: Ett jordiskt misslyckande
–Cecilia Wassén och Tobias Hägerland: Den okände Jesus.

Thomas Ekstrand: Katolikernas lilla katekes
–Petrus Canisius: Katolikernas lilla katekes.

Minna Salminen Karlsson: Nackdel man
–Emma Leijnse: Fördel kvinna. Den tysta utbildningsrevolutionen.

Elisabeth Stenborg: Nytt ljus på Karin Boye
–Johan Svedjedal: Den nya dagen gryr. Karin Boyes författarliv.

Anders Piltz: Guldgruva för språkkunniga historienördar
–Strängnäs domkyrkobibliotek.


Informationer


Medverkande i detta nummer
Publicerad: 2017-12-12

Köp Signum
Läs mer om Signum i katalogen
Fler artiklar knutna till Signum
Fler tidskrifter i kategori ÅSKÅDNING & LIVSSYN
Fler tidskrifter i kategori ALLMÄNNA


Annons:

Senaste nummer:

2019-02-19
Parnass 1 2019

2019-02-18
Bazar Masarin 6 2018
Opera 1 2019

2019-02-16
Arkitekturtidskriften KRITIK #38/39

2019-02-11
Ottar 4 2018

2019-02-03
ponton 4 2018

2019-01-30
Signum 1 2019

2019-01-24
Judisk Krönika 4 2018

2019-01-22
Bildkonstnären 4, 2018
Hjärnstorm 133 2018

2019-01-21
Galago 133 2018

2019-01-20
Divan 3-4 2018

2019-01-16
Nutida Musik 273 2018

2019-01-15
Lira Musikmagasin 5 2018

2019-01-14
Balder 4 2018
Accent 8 2018
Populär Astronomi 4 2018

2019-01-11
Aiolos 60-61 2018

2019-01-09
UtställningsEstetiskt Forum 6 2018

2018-12-28
Fjärde Världen 3-4 2018

2018-12-25
Kuba 4 2018

2018-12-23
Tidig Musik 4 2018

2018-12-20
Medusa 4 2018

2018-12-18
Med andra ord 97 2018

2018-12-14
Signum 8

2018-12-07
UtställningsEstetiskt Forum 5 2018

2018-12-03
OEI 82-83 2018

2018-12-02
Pralin Magasin 2 2018
Nutida Musik 272 2018

2018-12-01
Nio-Fem 2 2018

2018-11-30
Lira Musikmagasin 4 2018

2018-11-29
Amnesty Press 4 2018

2018-11-26
Tiden Magasin 3 2018
Fronesis 60-61 2018

2018-11-25
Punctum saliens

2018-11-23
Accent 7 2018

2018-11-22
Opera 5 2018
Parnass 4 2018

2018-11-18
Ottar 3 2018

2018-11-08
Accent 6 2018

2018-11-07
ESSÄ 2 2018

2018-11-04
Tidskrift för genusvetenskap 39 2-3 2018

2018-10-29
Konstperspektiv 4 2018

2018-10-26
Signum 7
Teatertidningen 4/2018
Tiden Magasin 2 2018

2018-10-20
SocialPolitik 2 2018
Nutida Musik 271 2018

2018-10-11
Arche 64-65 2018
Balder 3 2018

Äldre resuméer